Nieuw! nu ook geven met ideal

Stichting Kapande

Jennieke over hun werk in Namibië

Er in Namibië ontzettend veel kinderen die op straat leven, kansarm en vaak zonder ouders of alleen een moeder, die bovendien geen werk heeft.

Daar hebben we een dagopvangcentrum voor opgericht dat nu zeer succesvol draait.

Elke dag bieden we ongeveer aan honderd kinderen onderwijs aan en daarnaast nog eens honderdvijftig kinderen ruimte voor dagopvang en bijles.”

Patrick en Jennieke werken voor Beautiful Kidz Namibia, waar verschillende projecten op het gebied van onderwijs, voorlichting, werken en verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking plaatsvinden.

De volgende projecten zijn gerealiseerd of in ontwikkeling.


Project Rundu

  • Training locatie
  • Onderwijs goede voeding en gezond leven
  • Training zwanger tieners (opvoeding en preventie)
  • Beroepstrainingen naaldwerk
  • Agrarische traningen
  • Job training en begeleiding
  • Jeugdclubs en jeugdkampen
  • Bijbelstudies


Groente project Kavango

  • Oude waterbron herstellen
  • Voor irrigatie van de groente gewassenHelp jij ook financieel mee om dit mogelijk te maken?

Projecten

De Visie

De visie van de stichting is onderwijs en opleiding bieden aan mensen die geen mogelijkheden hebben, en die vaak ook niet kennen, om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen. Het doel is ook mensen in aanraking te brengen met het Evangelie en ze over Jezus te vertellen. Wanneer mensen hun waarde als mens weer terug vinden, waar die vaak nihil is, raakt zij vaak ook weer gemotiveerd iets van het leven te maken en dat weer uit te delen aan anderen.

Door (beroeps) onderwijs, karaktervorming, en het creëren van werk en banen kan de cyclus van armoede doorbroken worden.

______________________________________________________________________

Nieuws brief Kapande

______________________________________________________________________

Steun hier het werk van Jennieke & Patrick