Geef nu ook met ideal

Compassion

Waarom kinderen helpen?

19% van de wereldbevolking leeft in extreme armoede. Dat betekent dat zij rond moeten komen van minder dan $ 1,90 per dag. Dit zijn 783 miljoen mensen, waarvan meer dan de helft kinderen.


Gevolgen van extreme armoede

Meer dan 264 miljoen kinderen (1 op de 5 wereldwijd) gaan niet naar school. 150 Miljoen kinderen zijn betrokken bij kinderarbeid en naar schatting worden jaarlijks 2 miljoen kinderen ieder jaar uitgebuit in de seksindustrie.


In 2017 stierven er 5,4 miljoen kinderen onder de vijf jaar, dit is 1 op de 26 kinderen. Hiervan stierven 2,5 miljoen kinderen in de eerste 28 dagen van hun leven. Bijna 40% van hen stierf op de eerste dag na de geboorte. Door betere zorg rondom de geboorte kan het sterftecijfer verlaagd worden.


De belangrijkste oorzaak voor kindersterfte onder de vijf jaar: besmettelijke ziektes. Ook het gebrek aan schoon drinkwater, malaria en onvoldoende voeding spelen een belangrijke rol.

Deze hulp krijgen kinderen

Alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project krijgen dezelfde lessen; aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Ze krijgen hulp op alle vier gebieden die nodig zijn om op te groeien tot een evenwichtige volwassene:


Verstand

Ieder kind gaat naar school en als het kan naar een vervolgopleiding. Het leert problemen op te lossen en samen te werken. Naast lessen in verstandig om te gaan met geld maakt ieder kind een plan voor de toekomst.


Lichaam

Ieder kind krijgt medische controles en zorg en leert over armoede gerelateerde ziekten. Op het project leren ze over fysieke grenzen en hoe ze weerbaar moeten zijn op dat gebied. Tijdens de projectdagen krijgt het kind een gezonde maaltijd, de kans om te sporten en wordt het gestimuleerd om creatief te zijn.


Geest

Ieder kind krijg een eigen bijbel, leert wat bidden is, hoort dat het een geliefd kind van God is en leert wat bijbelse waarden en principes zijn. Kinderen krijgen de kans een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan, maar worden nooit gedwongen!


Hart

Projectmedewerkers helpen de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen en om te gaan met emoties en gevoelens van zichzelf, maar ook van anderen. Ieder kind leert verantwoordelijkheden te nemen, omgevingsbewust te worden en het belang van rentmeesterschap en het milieu.

Zo werkt kindsponsoring

Voor € 33 per maand sponsor jij één specifiek kind. Hierdoor wordt het opgenomen in het Compassion-project en krijgt daar de hulp op alle gebieden van zijn leven om volledig tot bloei te komen.


Jouw bijdrage heeft direct impact op je sponsorkind. Het kan naar school, krijgt medische zorg, aanvullende voeding en leert op het project over de liefde van Jezus. Het Compassion-project is een veilige omgeving waar je sponsorkind kan spelen, leren en ontwikkelen.


Minimaal 2 keer per jaar krijg je een brief van je sponsorkind. En om het jaar krijg je een nieuwe foto toegestuurd. Je kunt je sponsorkind bemoedigen via jouw brieven, gebed of een extra gift.

Welke kinderen worden door de Baptisten Westerhaar gesponsord?

Wij zouden graag alle kinderen die gesponsord worden binnen de Baptisten Westerhaar een gezicht willen geven.

Sponsor jij een kind? Zou je dan onderstaande gegevens willen invullen en een foto willen uploaden.