BEKIJK HIER ONZE LIVE STREAM IEDERE ZONDAG OM 11:00

ANBI

ANBI status en overzicht

Baptisten Gemeente Westerhaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarmee de ANBI-status.

Praktisch betekent dit dat je giften aan Baptisten Gemeente Westerhaar aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting!

ANBI gegevens

Gegevens Baptisten Gemeente Westerhaar

Naam

Baptisten Gemeente Westerhaar,

ook wel Baptisten Gemeente Westerhaar/ Vriezenveensewijk


RSIN/fiscaalnummer

851665846 en 2556807


KVK nummer

55349463


Post- of bezoekadres

Hoofdstraat 85 7676AC Westerhaar

Mail: secretaris@baptisten-westerhaar.nl


Bestuurssamenstelling/Functie van bestuurders

Het bestuur, de raad der gemeente bestaat uit ten minste vijf personen, die uit en door de gemeente worden gekozen.

Zij heten, al naar gelang van hun bediening: voorganger, die ook van elders beroepen kan worden, ouderling en diaken.

De raad verdeelt onderling de functies en kiest een voorzitter, een waarnemend voorzitter, een secretaris, een waarnemend secretaris, een penningmeester

en een waarnemend penningmeester, waarvan laatstgenoemde geen lid van de raad behoeft te zijn.


Namen van Bestuurders

Omdat sprake is van een kerkgenootschap hoeven de namen niet gepubliceerd te worden.


Beloningsbeleid

De gemeente heeft een fulltime voorganger die een salaris ontvangt dat gebaseerd is op de salarisadviezen van de ABC Gemeente in Nederland, waar de gemeente overigens geen lid van is.

Daarnaast worden op declaratiebasis kosten vergoed voor telefoon, representatie, vakliteratuur, bureaukosten en autokosten.

Verder ontvangt de koster een vergoeding ter grootte van de fiscaal toelaatbare vrijwilligersvergoeding.

Aan anderen binnen de gemeente worden geen beloningen voor werkzaamheden betaald.


Financiƫle verantwoording

Als kerkgenootschap hoeft alleen een staat van baten en lasten en een toelichting te worden opgenomen.

Zie de begroting/resultaat 2016 en begroting 2017, met toelichting in de onderstaande lijst.